Referenties

Referenties

Voor wie

Jeugdigen die problemen ondervinden bij de ontwikkeling (alle leeftijden).
Ouders die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding.
Jongeren en jongvolwassenen met autisme, ADHD e.d. die begeleiding nodig hebben bij de verschillende leefgebieden: wonen, lichamelijke gezondheid / functioneren, praktisch functioneren, psychisch functioneren, werk/dagbesteding, financiën, vrijetijdsbesteding, sociale contacten, seksualiteit en verslaving.

Voor wie

Jeugdigen die problemen ondervinden bij de ontwikkeling (alle leeftijden).
Ouders die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding.
Jongeren en jongvolwassenen met autisme, ADHD e.d. die begeleiding nodig hebben bij de verschillende leefgebieden: wonen, lichamelijke gezondheid / functioneren, praktisch functioneren, psychisch functioneren, werk/dagbesteding, financiën, vrijetijdsbesteding, sociale contacten, seksualiteit en verslaving.

Werkwijze

1. Kennismaking
Allereerst is er een kennis-makingsgesprek bij u thuis. Het doel van dit gesprek is het bespreken van uw hulpvraag. Waar lopen u en uw kind tegenaan? Het gesprek zal ongeveer tussen 30-60 minuten duren. Uw kind mag bij het gesprek aanwezig zijn, die keuze is aan u als ouder(s) of verzorger(s).

2. Intake
Als vervolg op de kennismaking, vindt er een intakegesprek plaats. Het doel van dit gesprek is om de vragen, wensen en verwachtingen die er zijn te verduidelijken. We gaan samen dieper in op de hulpvraag en bespreken de duur en frequentie van de begeleiding die nodig is. Sommige jeugdigen hebben aan een aantal begeleidingsmomenten voldoende, voor anderen is een langer traject nodig. Dit ligt aan de complexiteit van de hulpvraag. Het kan zijn dat jeugdigen met een stoornis zoals autisme of ADHD wat meer tijd nodig hebben. Dit gesprek duurt 60-90 minuten.

3. Het begeleidingstraject
Op basis van de eerste twee gesprekken wordt er een ambulant begeleidingstraject gemaakt. Met verschillende methoden zal ik met de hulpvraag van u en uw kind aan de slag gaan. Het plan geeft een overzicht van de begeleidingsmomenten en doelen waaraan we gaan werken.

4. Ambulant en op maat
Ambulant wil zeggen ‘in de thuis-situatie’, oftewel dat de begeleiding plaatsvindt bij u thuis. De begeleiding is op maat en passend bij uw kind. Als het meerwaarde heeft, ga ik bijvoorbeeld samen met uw kind op pad. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met u als ouder(s) of verzorger(s).

5. Afronding
Als er voldoende begeleidingsmomenten zijn geweest en de hulpvraag is verholpen, adviseer ik u over eventuele vervolgstappen. Dit komt ter sprake tijdens een eindgesprek waarin we het traject evalueren en kijken welke doelen we bereikt hebben. Naar aanleiding van dit gesprek ontvangt u een eindverslag.

Werkwijze

1. Kennismaking
Allereerst is er een kennis-makingsgesprek bij u thuis. Het doel van dit gesprek is het bespreken van uw hulpvraag. Waar lopen u en uw kind tegenaan? Het gesprek zal ongeveer tussen 30-60 minuten duren. Uw kind mag bij het gesprek aanwezig zijn, die keuze is aan u als ouder(s) of verzorger(s).

2. Intake
Als vervolg op de kennismaking, vindt er een intakegesprek plaats. Het doel van dit gesprek is om de vragen, wensen en verwachtingen die er zijn te verduidelijken. We gaan samen dieper in op de hulpvraag en bespreken de duur en frequentie van de begeleiding die nodig is. Sommige jeugdigen hebben aan een aantal begeleidingsmomenten voldoende, voor anderen is een langer traject nodig. Dit ligt aan de complexiteit van de hulpvraag. Het kan zijn dat jeugdigen met een stoornis zoals autisme of ADHD wat meer tijd nodig hebben. Dit gesprek duurt 60-90 minuten.

3. Het begeleidingstraject
Op basis van de eerste twee gesprekken wordt er een ambulant begeleidingstraject gemaakt. Met verschillende methoden zal ik met de hulpvraag van u en uw kind aan de slag gaan. Het plan geeft een overzicht van de begeleidingsmomenten en doelen waaraan we gaan werken.

4. Ambulant en op maat
Ambulant wil zeggen ‘in de thuis-situatie’, oftewel dat de begeleiding plaatsvindt bij u thuis. De begeleiding is op maat en passend bij uw kind. Als het meerwaarde heeft, ga ik bijvoorbeeld samen met uw kind op pad. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met u als ouder(s) of verzorger(s).

5. Afronding
Als er voldoende begeleidingsmomenten zijn geweest en de hulpvraag is verholpen, adviseer ik u over eventuele vervolgstappen. Dit komt ter sprake tijdens een eindgesprek waarin we het traject evalueren en kijken welke doelen we bereikt hebben. Naar aanleiding van dit gesprek ontvangt u een eindverslag.

Wie ben ik

Mijn naam is Amanda van Dulken. Geboren en getogen in Uden. Mijn grote passie is het begeleiden van jeugdigen in hun groeiproces naar volwassenheid. Mee bouwen aan hun toekomst en hulp bieden om zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te kunnen staan, is een van mijn doelen. Belangrijk is dat jeugdigen en hun ouders weer grip krijgen op het eigen leven en dat de zelfredzaamheid wordt hersteld/vergroot. Het vergroten van de draagkracht, kwaliteiten, talenten en zelfvertrouwen van de jeugdigen en hun ouders staat voorop.

Mijn expertise ligt bij het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme. Al vrij jong werd ik geboeid door autisme, waardoor ik Pedagogiek ben gaan studeren. Na mijn afgeronde studie HBO Pedagogiek heb ik jaren gewerkt in de Jeugdzorg, op verschillende behandelgroepen voor jongeren met o.a. autisme. Hierdoor heb ik mijn ervaring en expertise kunnen uitbreiden.

Omdat je door verschillende methoden te gebruiken tot een doel kan komen en dat elk kind uniek/verschillend is en dus een op maat gemaakt traject nodig heeft, heb ik besloten om onder de naam VariaVia te gaan werken als zelfstandig pedagoog. Vrij vertaald betekent VariaVia: verschillende wegen. Ik vind dat de cliënt het meest belangrijk is en centraal moet staan in de begeleiding.

Door mijn ervaringen in de Jeugdzorg weet ik dat jeugdigen te vaak uit huis worden geplaatst, omdat er te weinig aanbod is in ambulante hulp in het gezin. Jeugdigen horen thuis op te groeien en zich te kunnen ontwikkelen in een zo veilig en optimaal mogelijk leefklimaat.
Door de zorg zelf in handen te nemen, weet ik zeker dat jeugdigen en ouders de hulp krijgen die ze nodig hebben. De juiste kwaliteit ambulante hulp op maat!

Wie ben ik

Mijn naam is Amanda van Dulken. Geboren en getogen in Uden. Mijn grote passie is het begeleiden van jeugdigen in hun groeiproces naar volwassenheid. Mee bouwen aan hun toekomst en hulp bieden om zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te kunnen staan, is een van mijn doelen. Belangrijk is dat jeugdigen en hun ouders weer grip krijgen op het eigen leven en dat de zelfredzaamheid wordt hersteld/vergroot. Het vergroten van de draagkracht, kwaliteiten, talenten en zelfvertrouwen van de jeugdigen en hun ouders staat voorop.

Mijn expertise ligt bij het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme. Al vrij jong werd ik geboeid door autisme, waardoor ik Pedagogiek ben gaan studeren. Na mijn afgeronde studie HBO Pedagogiek heb ik jaren gewerkt in de Jeugdzorg, op verschillende behandelgroepen voor jongeren met o.a. autisme. Hierdoor heb ik mijn ervaring en expertise kunnen uitbreiden.

Omdat je door verschillende methoden te gebruiken tot een doel kan komen en dat elk kind uniek/verschillend is en dus een op maat gemaakt traject nodig heeft, heb ik besloten om onder de naam VariaVia te gaan werken als zelfstandig pedagoog. Vrij vertaald betekent VariaVia: verschillende wegen. Ik vind dat de cliënt het meest belangrijk is en centraal moet staan in de begeleiding.

Door mijn ervaringen in de Jeugdzorg weet ik dat jeugdigen te vaak uit huis worden geplaatst, omdat er te weinig aanbod is in ambulante hulp in het gezin. Jeugdigen horen thuis op te groeien en zich te kunnen ontwikkelen in een zo veilig en optimaal mogelijk leefklimaat.
Door de zorg zelf in handen te nemen, weet ik zeker dat jeugdigen en ouders de hulp krijgen die ze nodig hebben. De juiste kwaliteit ambulante hulp op maat!

Tarieven

Kennismakingsgesprek (30 min – 60 min)
Intake gesprek (60 min – 90 min)
Begeleidingsmomenten jeugdige
Opvoedondersteuning ouder(s)
Eindgesprek + eindverslag (60 min)
Bij een afstand vanaf 10km geldt een toeslag van 0,19cent/km.

Als er sprake is van een PGB dan kan het uurtarief daar voor een groot gedeelte van worden betaald. Hoeveel precies ligt aan de afgegeven indicatie. Heeft u hier vragen over, bel dan gerust.

kosteloos
45 euro per uur
45 euro per uur
45 euro per uur
55 euro

Tarieven

Kennismakingsgesprek (30 min – 60 min)
kosteloos

Intake gesprek (60 min – 90 min)
45 euro per uur

Begeleidingsmomenten jeugdige
45 euro per uur

Opvoedondersteuning ouder(s)
45 euro per uur

Eindgesprek + eindverslag (60 min)
55 euro

Bij een afstand vanaf 10km geldt een toeslag van 0,19cent/km.

Als er sprake is van een PGB dan kan het uurtarief daar voor een groot gedeelte van worden betaald. Hoeveel precies ligt aan de afgegeven indicatie. Heeft u hier vragen over, bel dan gerust.